folkehelseplanforsida

Tildelte folkehelsemidler desember 2015

Styringsgruppa for Folkehelse har tildelt følgende midler til aktiviteter:

Lundheim folkehøgskole, Lundheimrittet

3 000

Lund bygdekvinnelag

3 000

Perlå danse- og treningsklubb, aktivitetshelg

5 000

LHL Flekkefjord og Lund,  vanntrim, hjertetrim mv

5 000

Lund Bygdekor, fysisk aktivitet og allsang

3 000

Heskestad og Ualand bygdeutvikling, fellesturer mv

5 000

LUS og Nygård skole, aktivitetstilrettelegging

20 000

Lund folkebibliotek, litterær matpakke

5 000

Lund menighet, Temakafe for etterlatte

3 000

Moi-familieKRIK, ute- og inneaktiviteter for familien

3 000

Elevråd Nygård skole, trafikksikring og vester

3 000

Sion, Rusforebyggende aktivitet i ungdomsklubben

5 000

 

Referent: Trond A Skjæveland

Tips ein ven Skriv ut