folkehelseplanforsida

Styringsgruppa for Folkehelse

Tildeling av Folkehelsemidler

I tråd med retningslinjer fra Rogaland Fylkeskommune, som er kommunens folkehelsepartner, kan ikke midler tildeles anleggsarbeider og lønnsutgifter. Dette er nytt i 2014.

Psykisk helse og Heskestad og Ualand bygdeutvikling tildeles hhv kr 15 000 og kr 10 000 til to omsøkte tiltak, markert med  )

 

 

Søknader Folkehelsemidler 2014  
Søker Formål Vedtak juni14:
Elevrådet Nygård skole Skolefruktcupen - 5omdagen. Innkjøp frukt. 1 000
Moi IL Sykkelpremie på karusellrenn vinteren 2013/14 2 500
Ruth Helen Stenberg Qi Gong-kurs. Redusere kursavgift fra 1500 pr deltaker. 0
Psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse. PITorkelsen mv  10 000
Skåland og Gursli jaktlag Tilskudd til stirydding Skåland-Gullbergknuten    0
Psykisk helse Fysisk aktivitet. Regi Aktivitetssenteret. Ulike tilbud.                 ) 15 000
Psykisk helse Støtte til klippekort i Lundbadet for prioriterte barn og unge        )
Perlå danse- og treningsklubb Åpent arrangement med aktiviteter, foredrag; helse/kosthold mv 5 000
Heskestad og Ualand bygdeutvikling Fellesturer. Premie, mat, program mv                                      ) 10 000
Heskestad og Ualand bygdeutvikling Toppturer. Premier, plakater mv.                                              )
Heskestad og Ualand bygdeutvikling Sosial og kulturell møteplass. Lokalleie, info, mat mv. 0
Nygård skole Foreldreskolen. Møte for alle 1.kl-foreldre i Lund. God innleder  10 000
Lund bygdekor Aktivitetsløype med sunn mat og sang og allsang 5 000
Lund husflidlag Buss til jentebølgen Kvadrat (fikk kr 200 pr deltaker i 2013) 5 000
Lund bygdekvinnelag Åpent møte: "God helse"; innlederkostnad 6 000
Neset kraft Bidrag til bru 0
Lund seniordans/gladdans Ulike aktiviteter, søker 5-10000 5 000
Moi IL Forlenge skiløypene, rydde sti og fjerne stein 0
Moi FamilieKrik; 1 helgesamling Fysisk aktivitet med kristen profil, for hele familien. Halleie, utstyr 4 000
LHL Flekkefjord og Lund Oppstart nye aktiviteter i Lund. Varmtvannstrim mv. 10 000
Hovsherad Vel og Bygdeutvikling Tur/Bygdevandring. Guide og annonser. 22.7.14 3 000
Hovsherad Vel og Bygdeutvikling Beinpressapparat eget treningsrom 0
Hovsherad Vel og Bygdeutvikling Sandvolleyballbane v Coop Eik. Kr 107000 totalt. 0
Hovsherad Vel og Bygdeutvikling Rusfri konsert for ungdom, mye dugnad. Annonser, leie utstyr. 12 000

 

Styringsgruppa består av: Merita Hetlelid, Lise Moen og Ragnhild Kjørmo.