LHL

Benytt sjansen fredag 24.5. kl 11-15 på Coop Extra

Tilbud om å undersøke lungefunksjonen

LHL Flekkefjord og Lund i samarbeid med Lund Folkehelse og Lund legesenter ønsker å avdekke om du er en av de 50.000 som kan ha kols uten å vite det. (Kilde: Agder)

Svein Grønsund
VIL AVDEKKE KOLS: LHL Flekkefjord og Lund sammen med Lund Folkehelse og Lund legesenter vil sammen avdekke om folk kan ha kols uten å vite det. Svein Grønsund i LHL håper flere kommer innom Extra-butikken på Moi på fredag. Foto: Avisen Agder

En av de viktigste måtene å undersøke lungefunksjonen på, er ved å ta en spirometri-test. Testen kan avsløre om man har, eller er i risikosonen for, lungesykdommer som kols uten selv å være klar over det.

I april avholdt LHL Flekkefjord og Lund, i samarbeid med blant annet Lund Folkehelse, et foredrag på Moi om lungesykdommer. På foredraget ble det gjort rede for at det kan være 50.000 som kan ha kols uten å vite om det. I den forbindelse inviteres det førstkommende fredag til å ta en gratis spirometri-test på Moi. Det foregår på Coop Extra-butikken.

Tidlig diagnose

Fra Lund legesenter stiller sykepleierske Ingvild Drivdal Eikeland, fra Lund Folkehelse Jorunn Norheim, og fra LHL Flekkefjord og Lund kommer tidligere lege i Flekkefjord, Einar Sand, sammen med lokallagets likemenn som vil dele ut informasjonsbrosjyrer og berette om sine opplevelser om diagnosen.

– Da flere kan ha kols uten å vite om det, er det viktig å få konstatert en eventuell diagnose på et tidlig tidspunkt, slik at riktig medisinering og trening kommer i gang, uttrykker Svein Grønsund i LHL Flekkefjord og Lund.

Den enkelte som tar testen får med utskrift av resultatet som de kan ta med å forevise sin lege neste gang de går til kontroll.

Godt samarbeid

Grønsund forteller det har blitt et konstruktivt samarbeid mellom LHL-laget, Lund Folkehelse og Lund legesenter. Samarbeidet kom i gang etter at LHL rettet en forespørsel om «Hva kan vi gjøre for Lund kommune?»

Denne henvendelsen har, ifølge Grønsund, med tydelighet vist at samhandlingsreformens intensjoner fungerer i Lund kommune, hvor også samhandlingen med frivillige organisasjoner kan skape bedre helse.

– LHL-lokallag på sin side kan gjennom sin organisasjon gi god informasjon på hjerte og lungesykdommer, og disse kunnskapene ønsker vi å dele med den enkelte medborger, sier Grønsund.

Tips ein ven Skriv ut