BLISUR

"En klemm til alle hjelpere"

Tilbakemeldinger fra heimetjenestens brukere

Det er gjennomført brukerundersøkelser både på sjukeheimen og i heimetjenesten.

Endel brukere har meldt tilbake i "Kommentar-feltet" hva de mener om heimetjenesten.

De fleste brukerne har fylt ut skjemaet sjøl, mens 30 % har fått hjelp av familien. Tilbakemeldingen nyttes for å lytte til brukerne, lære, og forbedre tjenestene.

Dette er blitt kommentert:

 

"Ser fram til å få nok hjelp framover når behovet øker fordi hun ønsker å bo

heime lenge"

"Nødvendig med nattpatrulje om ambulansen blir lagt ned"

"Særdeles fornøyd, sier far"

"Ønsker dere kommer til avtalt tid når jeg har andre viktige avtaler"

"Kunne tenkt meg mer hjelp til vask"

"Ønsker at dere hadde mer tid når dere er her"

"Hjelpen anses tilfredsstillende"

"Jeg ønsker dem skal ha litt bedre tid til en prat, sitter mye alene"

"Skulle ønske at hjemmesykepeien kunne få penger til nattpatrulje"

"Taushetsplikten er for streng, ønsker å vite hvordan det er med naboer og slikt"

"Håper at der kan komme nattpatrulje"

"Savner nattjeneste, gruer for å ringe ambulansen. Falt en natt og kom meg ikke

opp sjøl. Ringte ikke for jeg hadde slått meg, lå på gulvet om natten"

"Ønsker mer hjemmebesøk av psykiatrien"

"Ikke noe å klage på"

"Synest alt er supert, ingen ting å klage på"

"En klemm til alle hjelpere"