BLISUR

Pårørende om Lund sjukeheim

Tilbakemeldingene fra pårørende

Endel av de pårørende som deltok i pårørendeundersøkelsen fylte ut dette i feltet for

Kommentarer og forslag til forbedringer:

"Har vært pårørande på 6 pleieheimer, ingen er så koselige som Lund"
"Me er godt fornøyd med stellet ho får"
"Søster er alltid glad og fornøyd"
"Personalet må kunne snakke norsk slik at beboer forstår"
"Rot vedrørende oppbevaring og levering av brev"
"Planløsningen for dementsyke er svært god"
"De religiøse pleierne har for stor påvirkning - triller til andakt"
"Et flott sted å bli gammel - sammenlignet med andre sykehjem"
"Ønsker bading før helga, ikke mandag/tirsdag"
"Mer aktivitetstiltak og bevegelsesøvelser"
"Beboer setter pris på bilturene, fortsett med det!"
"Kunne vært flere aktiviteter på stua, både organiserte og spontane"

"Unngå fjernsyn som bakgrunnsstøy"

"De ansatte bør bistå beboere til å delta mer i aktiviteter og kulturelle tilbud"