Til foreldre med bleiebarn

IRS har gjennomført en prøveordning med to familier i hver kommune siden oktober, med nye avfallsbeholdere beregnet til bleier. Ordningen blir nå permanent, og de nye beholderne deles ut etterhvert som renovatørene har kapasitet. Kvinesdal er først ute, og utdelingen der er tenkt påbegynt denne uka.

De nye beholderne er på 240 liter, noe som innebærer en kraftig økning av volumet som kan leveres. Også de med to - tre bleiebarn bør klare seg greit nå.

Instruks om hvordan bleier skal pakkes / leveres, får hver enkelt i brevs form. Det blir to ulike instrukser, avhengig av om beholderen hentes med liten eller stor bil.

Det skal kun være bleier i disse beholderne.

Misbruk av beholderen vil forårsake advarsel, og deretter inndragning av dunken. De mister da retten til å levere bleier gratis.

IRS