basseng-536x343

"SYKT AKTIV" blir hovedtema på møte i Lundetun.

Temamøte i Lund Revmatikerforening

Lund Revmatikerforening holder temamøte på Lundetun torsdag 20.10. kl. 19.00. Temaet blir "Sykt Aktiv" og foredragsholderer er Kjerst.R.Anda. Kjersti vil ha fokus på fysisk aktivitet hos revmatikere, og personer med fysiske plager.I tillegg vil hun forelese om fordelene ved å tenke positivt i en vanskelig sykdomssituasjon.

Møtet er åpent for alle. VELKOMMEN.