it feil

HELSE OG OMSORGSUTVALGET 3.11.2016:

Tekniske problemer med utlegging av sakspapirene

Sekretæren for utvalget befinner seg i en i IT-sammenheng "sikker sone", og tekniske problemer med ny versjon av saksbehandlingssystemet for sakspapirene stopper foreløpig papirene på heimesida til kommunen. For utvalgssekretærer som arbeider utenfor sikker sone fungerer alt ok.

It-avdelingen og leverandør arbeider med å lukke feilene.