Nyttårshilsen

Nyttårshilsen fra Ordføreren

Tanker ved inngangen til et nytt år!

Det går mot lysere tider.

Året vi snart har lagt bak oss har på mange områder vært preget av usikkerhet både internasjonalt og her heime.

Mediene har ofte tabloidoppslag om krig og terrorhandlinger, mennesker på flykt, stigende arbeidsledighet og ras og flomkatastrofer.

I årets siste måned blev vi selv hardt rammet av naturens mektige krefter då ekstremværet Synne forårsaket storflom i regionen og vår kommune.

Tross heroisk innsats fra mange var det ikke mulig å forhindre store skader.

Private fikk sine boliger fylt med vann, mange landbrukseiendommer fikk stor ødeleggelser og bedrifter fikk stans i produksjonen. Takket være en stor innsats fra mange var Eik treskofabrikk i gang igjen en uke etter flommen.

Som kjent ble følgende av flommen betydelig verre for NorDan, men julehilsen til de ansatte fra ledelsen var preget av optimisme med mål om full produksjon igjen februar/mars.

Å få hjørnesteinbedriften i normal gjenge igjen er uhyre viktig for NorDan- konsernet, Lund kommune og ikke minst de som ble permitterte.

En av kommunens prioriterte oppgaver blir derfor å arbeide opp mot sentrale myndigheter for å få iverksatt flomforebyggende tiltak slik at dette ikke skjer igjen! Første møte i dette arbeidet er avtalt til 12. januar.

2016 vil også utfordre oss på mange andre områder som;

  • Å gi flyktninger og asylsøkere som kommer til oss en god start, og i det arbeidet håper vi fortsatt å spille på lag med det frivillige.
  • Å fullføre prosessen med kommunereformen. I den forbindelse vil det dere innbyggere bli involverte både i form av møter og folkeavstemning.
  • Å være aktiv i arbeidet for at indre trasè blir valgt for ny E39 gjennom Lund kommune. Her vil næringslivet bli tatt med på råd.
  • Å legge til rette for næringsutvikling. I lag med næringslivet er målet å opprette en stilling som næringssjef.
  • Å arbeide videre med følgende av flommen.

I de siste dagene før jul var rådmannen og jeg innom nærmere 50 virksomheter med julehilsen. Stemningen og tilbakemeldingen med hensyn til framtiden var i all hovedsak positiv, selv om man ser for seg en krevende tid for norsk økonomi og som kan skape usikkerhet i noen bransjer.

Uansett går vi mot lysere tider, la oss håpe at det blir det også for næringslivet og våre innbyggere!

Jeg vil takke alle for året som har gått, spesielt til de som stod midt i det når vannet fosset gjennom kommunen, og ønsker dere et godt og fremgangsrikt nyttår!

Hilsen

Olav Hafstad
Ordfører

Tips ein ven Skriv ut