Norske flagg

17. mai 2020

Tale på Lund omsorgssenter

Gratulerer med dagen.

17. mai er en dag jeg alltid gleder meg til. Den har en egen ro og kraft i seg, og den minner oss om det gode felleskapet vi alle er en del av.

I år blir 17. mai feiringen annerledes pga Koronaviruset. For beboerne på Lund omsorgssenter merkes det kanskje mest i savnet av barnetoget og i savnet av felleskap og nærhet med sine kjære. Dette savnet har vi alle kjent på en stund nå og blir også veldig tydelig på en dag som denne. Heldigvis har vi korpset her i dag som gir dagen i alle fall litt normalitet.

I år er det 75 år siden Norge ble atter fritt etter 5 års tysk okkupasjon. Jeg vil tro at noen av beboerne her ved Lund omsorgssenter husker krigsårene og ikke minst maidagene i 1945, gledesrusen over at friheten var tilbake.

På nasjonaldagen hedrer vi også de som tok opp kampen mot okkupasjonsmakten, både i strid, motstandsarbeid og i dagliglivet. Deres innsats minner oss på at fred og frihet ikke kommer gratis men må kjempes for hver dag.

Vi lever i dag i verdens rikeste land. På nasjonaldagen skal vi også hedre de som bygget dette landet til å bli verdens beste land på bo i. Derfor hedrer vi også dere som bor her på Lund omsorgssenter. Takk for den innsatsen dere har gjort for å bygge landet og sikre framtiden for kommende generasjoner.

På nasjonaldagen skal vi ikke minst også hedre de unge, de som skal ta over i en komplisert verden med så mange utfordringer ikke minst innenfor klima og miljø. Disse utfordringene vil de klare godt hvis de bare husker å lytte også til beboerne på Lund omsorgssenter og den erfaring og klokskap som de har med seg gjennom lange liv.

17. mai er ikke minst barnas dag. På nasjonaldagen skal barna være midtpunkt i det som er det flotte med nasjonaldagen, at alle de felleskapene vi er med i, kommer til syne. 17. mai feiringen her på Lund omsorgssenter hadde ikke vært mulig uten den fantastiske innsatsen fra de ansatte ikke bare i dag men over lengre tid knyttet til smittefaren. Tusen takk til dere ansatte.

Kjære beboere og ansatte. Jeg ønsker dere alle en god 17. mai. 2020.

 

Hogne Skjerpe

ordfører