Hogne Skjerpe, leder av PNM-utvalget, ønsker Sverre velkommen som ny landbrukssjef

Sverre Ørsland ny landbrukssjef i lund

Sverre Ørsland er ansatt som ny landbrukssjef i Lund. Han har lang fartstid i kommunen både innen skogbruk og landbruk.

Sverre pensjonerte seg fra kommunen for ca 3 år siden, og har bl.a. drevet med taksering av skog og juletreproduksjon de siste årene. Nå som 67-åringen inntar han sin gamle arbeidsplass igjen, og vil bidra til at landbruket i Lund får et fast holdepunkt på Rådhuset. Vi ønsker Sverre Ørsland hjertelig velkommen som ny medarbeider i kommunen.

John Skåland