Suksess for Seniorer og sertifikatet

”Åkke øve 60” avholdt informasjonsmøte

Suksess for Seniorer og sertifikatet

"Vi er svært godt fornøyde med fremmøte på temakvelden Seniorer og sertiikatet i regi av Åkke Øve 60" sier Ansgar Birkeland. Foredraget på Lundetun tirsdag 9. september samlet ca. 60 deltakere. Foredragsholder, Carl Georg Høien fra Høien Trafikkskole i Egersund hadde deltakerne i sin "hule hånd" fra start til avslutning.

Suksess for Seniorer og sertifikatet
Suksess for Seniorer og sertifikatet
Suksess for Seniorer og sertifikatet
Suksess for Seniorer og sertifikatet

Han kåserte over temaene Seniorer og sertifikatet, nye ting i trafikken og 65+. Under hele foredraget gav han de fremmøtte anledning til å stille spørsmål med påfølgende svar. På denne måte skapte han en hyggelig atmosfære med både spøk og alvor. Det var tydelig at de fremmøtte viste engasjement gjennom sine spørsmål. Etter foredraget overrakte leder Ansgar Birkeland blomster til Høien som takk for innsatsen.Konklusjonen må være at temaet og foredraget var et suksessfulle foretak. En enkel servering med kaffe og vienerbrød ble servert og kvelden ble avsluttet med trekning av blomster framsatt på bordene.