Styre på plass i Lund Næringshage AS

Trygve Lende (daglig leder AMS AS) er valgt som styreleder i Lund Næringshage AS. Tore Rasmussen (NorDan AS) er nestleder i styret. Andre styremedlemmer er Kjell Jan Støre (Lund Næringsforening) pluss ordfører i Lund og leder i Dalane Næringshage

Målsettingen om en aksjekapital på 500.000 kr. er også oppnådd. Næringslivet går inn med 300.000 kroner og kommunen med 200.000 kroner. I følge Trygve Lende er hovedaktivitetene for selskapet framover å rekruttere daglig leder samt å jobbe med driftsbudsjettet for 2008.

21/9-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut