Strandsonerydding

Dalane Friluftsråd

Strandsonerydding

Dalane Friluftsråd leder et prosjekt som omfatter Strandrydding av eierløst maritimt søppel.
Dette omfatter også innlandsvann og elver/bekker. I den forbindelse oppfordrer vi gjennom Miljødirektoratet, bland annet lag og organisasjoner med å hjelpe til å samle søppel.

Vi som prosjektledende instans, vil bidra med å opprette ryddeaksjoner gjennom «Hold Norge Rent» som kartlegger hvor og hvem som rydder hvert spesifikke område, og kan tilby å bringe dette «Strandsøppelet» videre til egnet mottak.(Svåheia)

Vi er også registrert i «Hold Norge Rent» for utlevering av rydde utstyr som: søppelsekker, hansker og vester. Dette kan evt. også leveres / bringes ut til lag og organisasjoner.

Geir Risa
Oppsynsmann DF.