Redningskurs

Stort redningskurs på Moi

I to hele dager var 25 mann fra Lund Brannvesen, Lund Ambulanse og Lund Lensmannskontor samlet til et såkalt TAS 2- kurs.
Redningskurs
Redningskurs
Dette står for "Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid". 4 instruktører fra Norsk Luftambulanse var ansvarlig for selve kursingen som foregikk med teori i Lundetun og praktiske øvelser på Willy Solbjørg sin tomt på Holamonen. Det er Norsk Luftambulanse som betaler selve kurset som koster ca 80.000.-
Det var stort fokus på hurtig frigjøring av fastklemte personer i bilvrak og samarbeid mellom de forskjellige redningsetatene. Kursdeltakerne lærte utrolig mye disse dagene. Stor takk til Willy Solbjørg som stilte tomt, gravemaskin og annet utstyr til disposisjon under kurset.

John Skåland
Tips ein ven Skriv ut