Stort personalmøte

Kantina på Lund Omsorgssenter var mer enn fullsatt torsdag kveld da alle ansatte i omsorgsavdelingene var innkalt til personalmøte. Programmet var variert, og stemningen var meget god. Samlingen ble ledet av Wenche Orlin (avdelingsleder Institusjon) og Anne Berit Helleren (avdelingsleder Hjemmetjenester).

Nytilsatt helse-/omsorgssjef Trond Skjæveland var også invitert selv om han først begynner mandag 3. november. Han fortalte litt om seg selv og var i tillegg utfordret til å si noen ord om HMS (helse/miljø/sikkerhet). Han pekte på viktigheten av at ansatte trives i jobben. Da vil det også være mulig å tilby tjenester som er gode nok. Størst mulig ansvar på lavest mulig nivå vurderes også som viktig i forhold til trivsel.

Det må selvfølgelig nevnes at det ble overrakt blomster og gaver til Kristild Eik, Gerd Mikkelsen og Aud A. Eriksen ; som nå har sluttet i kommunen. Kristild begynte på Kjøkkenet i 1974. Gerd begynte som hjemmehjelp i 1987, og Aud begynte i 2002 som omsorgssjef. Det var fine ord til alle 3.

Ellers var det informasjon om nytt turnusprogram, Sansehagen, muligheter for hospitering på Stavanger Universitetssykehus samt ny leasingavtale for biler (anbud behandles nå).

Kvelden ble avsluttet med deilige påsmurte bakervarer fra Kjøkkenet.

17/10-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut