www.lund.kommune.no

Fra salen

Vellykket foredrag 4. april ved dr. A. H. van Lessen.

Stort oppmøte i Lundetun på tema "Hvordan leve med lungesykdom?"

0404 Van Lessen foredrog
Lege van Lessen foredrog
0404 LHL v Svein Grønsund og Børre Nielsen, leder i LHL
LHL v Svein Grønsund og Børre Nielsen, leder i LHL
0404 Familien Mydland underholdt
Familien Mydland underholdt

Det var LHL, "Åkke øve 60" og Folkehelsekoordinatorene i Lund som var arrangører. Tilbudet var åpent for alle.

I forkant hadde LHL og Folkehelsekoordinator hatt planleggingsmøte på Lund legesenter.  Legesenteret støttet forslaget om å arrangere ett opplysningsmøte, og i ettertid tilby en Spirometritest (måle lungefunksjonen), samtidig som en deler ut informasjon om lungesykdom. Sted hvor Spirometritesten kan tas er ikke klarert enda.

Det kom over 150 deltakere på Lundetun. Spesialistlegen fra Flekkefjord Sykehus hadde ett engasjerende og kunnskapsrik foredrag. Han gav tydelig uttrykk for at han engasjerer seg for disse pasientene, og hadde mye omsorg for de utfordringer disse pasientene kunne komme bort i på ulikt vis. Han delte foredraget opp i tre. Her er ett lite resyme:

1. Astma: Det var oftest barn som fikk Astma. Arv og allergier påvirker Astma. Det var gode medisiner for disse pasientene. Legen viste til at svært aktive idrettsutøvere kan prestere på høy nivå, med god medisinsk oppfølging.

2. Kols: Han la vekt på nytteverdien av å bli utredet tidlig, det kunne gi pasienten bedre livskvalitet og bedre oppfølging. Det var viktig med aktivitet, forebygge influensa, medisinsk hjelpetiltak, effekt av fysioterapi, noen pasienter hadde behov for oksygen. Flere pasienter hadde det ubehagelig med å føle på skam når de fikk en Kolsdiagnose. Legen sa at en måtte hjelpe pasienten med å fjerne denne tilleggs belastning. Det var viktig med røykeslutt. På sykehuset regisitrete de at Kols pasienter ofte ble innlagt, og gjerne i forbindelse med andre sykdomsutfordringer.

3. Lungekreft. Har en kols har en større risiko for å få lungekreft. Legen fortalte om «Pakkeforløp» dvs. rask behandling for disse pasientene, og viktighet med samarbeid mellom de ulike aktørene. Det er ulike behandlingstilbud. Noen blir preget for fremtiden, og noen må leve med «senskader».

Musikk og sang ble utført v/ Vidar Mydland med familie. De skapte god stemning med deres innslag i programmet.

LHL fikk informert om situasjonen i organisasjonen, samtidig som de informerte om tilbud de har til medlemmene.

Folkehelsekoordinator fortalte om Folkehelsegruppen sitt samarbeid med Rogaland fylkeskommune, informasjon om folkehelseplanen og tiltak som ble utført i 2018. Frivillige lag og foreninger spiller en sentral rolle i folkehelsearbeid. I Lund er det over 60 frivillige lag og foreninger. Innen kort tid blir det lyst ut midler som skal brukes til aktivitet, og da kan lag og foreninger søke om støtte. Det ligger føringer på hva midlene kan brukes til, og det må leveres rapport etter utført oppdrag til folkehelsegruppen. På Lund legesenter jobber en ”Kols sykepleier”, Ingvild Drivdal Eikeland, og hun har ansvar for oppfølging av Kolspasienter i Lund.

Medlemmer i «Åkke øve 60», og LHL hadde en stor jobb på kjøkkenet. De serverte gode rundstykker til kaffen, sams la til rette for møte og ryddet etterpå. En stor takk til alle de.

Ref. Folkehelsekoordinator Jrn

Opprettet: 10.april.19 av Trond A Skjæveland
Oppdatert: 10.april.19
Tips ein ven Skriv ut