Storslått gave til Lundsamfunnet

Lund helselag har opp gjennom årene med innsamlede midler bidratt til mange positive tiltak i Lund-samfunnet. Nå har helselaget virkelig tatt i og spandert over kr 300 000 på nye trygghetsalarmer og alarmsentral til bruk for heimeboende i kommunen.

Det gamle alarmsystemet var etterhvert blitt ustabilt og ikke til å stole på, og det var på høg tid å skaffe nytt utstyr. I den situasjonen tok Lund helselag ansvar og har finansiert innkjøp av 50 trygghetsalarmer og ny moderne alarmsentral!

Vaktmester Magne Helleren har stått for utplassering av trygghetsalarmene, og heimesjukepleien følger opp med å rykke ut når alarmen går.

Linda viser her fram alarmsentralen som styres fra Promenaden.

Fornøyde menn med trygghetsalarm

Her viser Johannes Lillehei (t.v.) og Toralf Løvbrekke fram klokkealarmene.

Alarmene er enkle å betjene for brukerne og de er selvtestende. For vaktsentralen på sjukeheimsavdelingen Promenaden innebærer de nye systemet fleksibilitet i og med at mottakerenheten er mobil. Dette betyr at det går mindre tid med til å betjene anlegget.

Hjertelig takk til Lund helselag for julegaven! En riktig god jul ønskes alle, og da spesielt helselagets medlemmer.

hilsen

Trond A Skjæveland, helse og omsorgssjefTips ein ven Skriv ut