Skogshogst 1

Kan påføre midlertidige ulemper for friluftslivet

Stor skogsdrift i området ved Heiavannet

For tiden pågår stor skogshogst i Lund. Også i området ved Lundheim og Heiavannet. Dette området er mye benyttet til turgåing og friluftsliv, og skogsdriften vil kunne påføre ulemper for turgåere og andre ved at veier og stier blir oppkjørte og delvis ødelagte, det anlegges nye midlertidige skogsveier for å få ut tømmeret osv.

Men til våren skal området være ryddet og tilstelt igjen, og enkelte veier/stier vil kanskje få enda bedre funksjon enn før. Moderne skogsdrift setter større avtrykk i naturen en den tradisjonelle skogshogsten.

Vi håper alle som benytter området til friluftsaktiviteter har tålmodighet, og overser de midlertidige sårene som ofte kan se voldsomme ut. Det skal bli finere til våren........

John Skåland