TV-aksjonen 2013

Støtt opp om årets TV-aksjon søndag 20. oktober til nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens

Kommunekomiteen i Lund har hatt siste møtet og bøsser og materiell er klargjort til årets TV-aksjon på søndag som går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. I Norge har over 70.000 mennesker demens og 10.000 får sykdommen hvert år og tendensen er økende. Minst 300.000 er nærmeste pårørende til en demens syk.

fra venstre: Eilin Omdal Navrestad og Alise Solbjørg
fra venstre: Eilin Omdal Navrestad og Alise Solbjørg
”glassmaleri” av 8. klasse Lund ungdomsskole
”glassmaleri” av 8. klasse Lund ungdomsskole

Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til tre områder: Motivere, rekruttere og lære opp frivillige til å bli ”aktivitetsvenner”.  Øke kunnskapen om demens og etablere møteplasser for demenssyke og pårørende. Og det tredje området er å etablere et langsiktig, koordinert forskningsprogram. Målet er å forstå hvorfor ulike demenssykdommer oppstår, hvordan de kan forebygges, og bidra til å utvikle bedre og kurerende behandlinger mot demens.

Det er også utarbeidet forskjellige typer materiell til bruk i skoler. På Lund ungdomsskole har blant annet 8.klasse i faget kunst og håndverk arbeidet med å lage fine tegninger som ”glassmaleri” av fargerike hjerter som kan relateres til andre sider av Nasjonalforeningens arbeid

Det er også i år en egen innsamlingsaksjon rettet mot næringslivet og komiteen har sendt ut brev til næringslivet i kommunen med spesiell oppfordring til å støtte med bidrag.

 I Lund har en som tidligere organisert innsamlingen på søndag ut fra tre områder: Heskestad, Hovsherad og Moi. Og sjåfører og bøssebærere blir rekruttert gjennom FAU på skoler, Moi IL, Lund menighet og SION Moi. Leder av komiteen i Lund ordfører Pål Ravndal håper at befolkningen i Lund støtter godt opp om årets TV-aksjon og åpner lommebøkene. Viktig at de som bruker betalingskort tar ut penger på forhånd slik at de har beløpet de ønsker å gi klart i kontanter når bøssebærerne kommer på dørene på søndag ettermiddag.

Tips ein ven Skriv ut