Stiftelsen SR-Bank Næringsutvikling Dalane/Lister

SR-Bank har opprettet flere næringsstiftelser - bl.a en som heter
Stiftelsen SR-Bank Næringsutvikling Dalane/Lister

Vi har behov for å gjøre stiftelsen så kjent som mulig for aktuelle søkere
til midlene stiftelsen rår over.

Minner litt om hvem som kan søke:

Tilskudd / investering

Dette kan være et selskap, et konkret prosjekt eller et tiltak som
resulterer i et sluttprodukt i form av utredning eller rapport som fremmer
næringsutvikling i regionen.
Søker kan være:

Offentlig organ
Annen juridisk enhet
Privatperson

Det kan søkes om støtte til:

Utredninger/rapporter
Produktutvikling
Patentsøknad
Bidrag til selskaper som er etablert for å fremme næringsutvikling
Egenkapital

Overordnet krav:

Må være tidsbegrenset og innenfor en fastsatt kostnad
Det må foreligge en prosjektplan med utarbeidet tids- og kostnadsestimat

Vi hadde også satt pris på om du i den rollen du har som næringssjef i
Dalane, via ditt kontaktnett, kan bidra til at vi får inn gode søknader til
stiftelsen.

Inger Lise Tønnessen
SpareBank 1 SR-Bank Lund

Tlf 51403102Tips ein ven Skriv ut