folketonar

Stavanger kirkesangerforbund arrangerer korseminar i Lund

folketonar

Lørdag 19.novermber arrangerer Stavanger Kirkesangforbund korseminar i Lund kirke/menighetssenter. Temaet er religiøse folketoner fra Rogaland.

Korsangere fra hele Rogaland, sammen med Lund Menighetskor  øver denne lørdagen inn folketoner fra bl a Dalane og Jæren, og avslutter med folketonekonsert kl 18.00 i Lund kirke.

Sanginteresserte  fra Lund er velkommen til å være med denne lørdagen. Tidspunkt: 10.30-19. Interesserte kan ta kontakt med  kantor Solvor Kvåle Konstali, tlf 41 62 46 26.

Solvor