Status i pågående bredbåndsutbygging i Dalane

Telenor nettopp i mål, Direct Connect forsinket
Telenor har i dag meldt inn at samtlige områder under prosjekt "Bredbånd i Rogaland 1" er levert, og de er dermed i mål med sin leveranse. Dessverre er ikke Direct Connect like ajour, og estimerer pr. nå en utsettelse på én måned. Det vil si ferdigstillelse innen 30. januar. Se vedlagt notat for begrunnelse.

Dagbøter

Det påløper dagbøter fra og med 01.01.08 for forsinkelser av leveransen.

De reduserte anleggsbidrag på grunn av forsinkelser i Dalane skal komme Dalane-kommunene til gode isolert sett.

Valentin Svelland
Prosjektleder
Næringssjefen i DalaneTips ein ven Skriv ut