Statsråd besøk i Lund

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) var på et kort besøk i Lund mandag 20. august. Hovedformålet var at hun sammen med Magnhild Eia (SP) ville slå et slag for bestillingsruter. Kort fortalt dreier det seg om at mennesker som bor på områder med et dårlig kollektivtilbud gis et alternativt tilbud kalt bestillingsruter. Tilbudet ”Hjem for en 50-lapp” beregnet for ungdom i helgene er bl.a. et slikt tilbud. Det er opp til den enkelte fylkeskommune å bestemme hvilken modell en ønsker samt omfanget.

Magnhild Eia har jobbet energisk for denne saken i Rogaland fylkeskommune. Fylket har nå søkt Staten om midler til ei forsøksordning. Neste år håper en på 4 mill. kr. fra fylket og tilsvarende beløp fra Staten til dette prosjektet som også skal prøves ut i Dalane. Dersom en lykkes, har det i følge Navarsete og Eia både et miljømessig og et økonomisk perspektiv.

Samferdselsministeren signerte i tillegg en statsråd-stein som skal plasseres utenfor Rådhuset.

20/8-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut