Ståle Kongsvik konstituert som rådmann

Rådmannen i Lund, Rolv Lende har vært sykemeldt siden 13. oktober. Frem til og med 18. november har kommunalsjefen for Plan- næring og miljøetaten (PNM), John Skåland fungert som rådmann. Ettersom det har dradd ut i tid før Lende kan friskmeldes, ønsket John Skåland avløsning fordi rådmannsjobben vanskelig lot seg kombinere med kommunalsjefjobben i PNM over tid. Derfor har formannskapet 19.november  konstituert kommunalsjef for økonomi, Ståle Kongsvik, i stilingen som konst. rådmann inntil Lende er tilbake i jobb. Kongsvik har tidligere, blant annet, vært rådmann i Lindesnes kommune i 2,5 år.

John Skåland

Tips ein ven Skriv ut