SR Bank Lund gir 235 000 kr.

Bankrådet i SR Bank Lund har bevilget 235 000 kr til skatepark ved Lund ungdomsskole. Skateparken inngår i en fornying av uteområdet ved Lund ungdomsskole. Bevilgningne fra SR Bank gjør det mulig for kommunen å realisere dette prosjektet allerede neste år.

Med en flerbruksflate for uteaktiviteter der skateparken inngår som en del av dette, vil uteområdet ved ungdomsskolen bli modernisert på lik linje med renoveringen av skolebygninneng innendørs. Flerbrukflaten er prioritert i Lund kommunes handlingsplan for idrett ved søknad om spillemidler

Inger Lise Tønnesen (Banksjef SR Bank, Lund) og Ordfører Kjell Erfjord tester skateboardene i området hvor skateparken vil komme.

6/12-05
Egil Norman EekTips ein ven Skriv ut