Spillemidler 2008

Søknadsskjemaer og veiledere for spillemidler for 2008 er nå tilgjengelige på Kultur- og kirkedepartementet sin hjemmeside. De aktuelle skjemaene finner man her

Søknadsfrist til kommunen er 1. november 2007.

Disse søknadsskjemaene skal benyttes:

Anlegg for idrett og fysisk aktivitetSkjema V-0079
NærmiljøanleggSkjema V-0081
Nærmiljøanlegg, forenklet ordning Skjema V-0902
Anlegg for friluftsliv i fjelletSkjema V-0892Tips ein ven Skriv ut