Spesielt om bruk av skogfond til juletreproduksjon

Vi har delt dette avsnittet inn i følgende avsnitt:

  • Hovedregel
  • Hvordan få utbetalt skogfond
  • Forskudd på investeringer.

Hovedregel

Skogfond kan brukes til etablering av en juletrekultur. Det vil si inngjerding av feltet, kjøp av planter til etablering og supplering, nødvendige for- og etterarbeider. Det vil si at det kan bruke skogfond til markarbeid og vegetasjonskontroll, men ikke til formig.

 

Hvordan få utbetalt skogfond

Du må selv føre regnskap over medgått arbeidstid/utgifter til eget arbeid og innleid. Dette sammen med dokumenterte utgifter til gjerdemateriell og planter samt en henvisning til område må sendes til skogbrukssjefen sammen med en anmodning om utbetaling av skogfond. Dette kan også gjøres elektronisk ved å gå inn i din skogfondskonto på internett og sende en slik anmodning sammen med kopierte dokumenter. Skogbrukssjefen vil da få melding om at det er en skogeier der ute som vil ha penger. Det kan da anvises skogfond på grunnlag av denne dokumentasjonen så lenge du har penger innestående på skogfondskontoen din.

 

Forskudd på investeringer

Dersom du har større utgifter en det som er innestående på skogfondskontoen din kan det være greit å få disse registrert på forhånd. Ved å legge dokumentasjonen fram for skogbrukssjefen kan du få registrert disse i skogfond systemet som forskudd på investeringer. Når du på nytt får inn penger på din skogfondskonto kan disse utbetales direkte mot de investeringer du har dokumentert tidligere.