Søknadsskjemaer

Søknadsskjemaer

Diverse skjemaer hos Statens landbruksforvaltning

 

 

Søknad om BU-midler hos Innovasjon Norge

 

 

landskap
landskap

Regionalt miljøprogram i jordbruket (RMP):

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Det må lages en skjøtselsplan for noen av tiltakene. Mal for og forslag til en slik plan er vedlagt nederst på siden. Søknadsfrist: 01. oktober!

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL-formål er å redusere forurensningen fra jordbruket samt å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  

 

 

Søknad om gjerdeklyver (Skjema)

Husk å legge ved kart med avmerking av oppsettingspunkt!

 

 

Nydyrking
Nydyrking

Søknad om nydyrking (Skjema) 

Husk å legge ved kart (krav er omtalt i vedleggsliste)! 

 

 

 

 

Mjølkeprosjekt "Dagros i Dalane"