Søknadsskjemaer for spillemidler tilgjengelige

Kommunen har nå mottatt skjemar for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturhusbygg for 2007. Lag/foreninger/velforeninger som har ønsker å gjennomføre aktuelle prosjekter kan ta kontakt med kommunen for å få tildelt søknadsskjemaer og mer informasjon. Søkandsfrist for 2007-midler er 1. november 2006.

Det er flere typer anlegg det er mulig å få støtte til: - Idrettsanlegg, Nærmiljøanlegg og Kulturhusbygg. I tillegg finnes det en forenklet søkeordning for mindre anlegg. Disse kan det søkes om støtte til hele året.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjemaer kan du finne på www.dep.no/kkd/norsk/tema/idrett/Tips ein ven Skriv ut