logo Lund kommune

Søknad om midler fra kommunalt næringsfond

Lund kommune lyser med dette ut mulighet for etablerere til å søke om etableringsstøtte fra det kommunale næringsfondet.
Søknadsfrist: 14.11.2014.
Det er ønskelig at søknaden inneholder en detaljert oversikt over investeringskostnader/utgifter i forbindelse med etablering av næringsvirksomhet.

Tidligere innkomne søknader i år vil også bli tatt med i denne behandlingen.
Søknad sendes til postmottak@lund.kommune.no


Pål Anker Ravndal
Ordfører