Søknad om midler fra kommunalt næringsfond

Lund kommune lyser med dette ut mulighet for etablerere til å søke om etableringsstøtte fra det kommunale næringsfondet.
Søknadsfrist: 15. november 2012.
Tidligere innkomne søknader i år vil også bli tatt med i denne behandlingen.
Tips ein ven Skriv ut