Mange kan ha økonomiske utfordringer i perioder, og til  dem dette gjelder, vil gjerne Lund kommune bidra med 500 kr pr barn.

Pengene kan brukes til å betale medlemskap, utstyr, turneringer, turer, cuper, leirer eller lignende.

Støtten gis fortløpende, og behandlingen gjøres konfidensielt.

Regler for tildeling

  • Barnet må ha adresse i Lund kommune
  • Alder under 18 år
  • Familien må ha økonomiske utfordringer (dette kontrolleres ikke og baseres på tillit)
  • Beløpet skal i sin helhet brukes på barnet
  • Det er mulig å søke for flere barn i samme familie

Søk via vår skjemaportal

Ved spørsmål, kontakt Laila Hamre, folkehelsekoordinator

E-post: laila.hamre@lund.kommune.no

Tlf. 47978449