Søknad om brukertid i NorDan hallen SA

Det er igjen tid for å søke om brukertider i NorDan Hallen SA. For 2013/2014 er søknadsfristen satt til 23.9.13

Søknadsskjema 2013/2014.pdf

Vi ber om at alle overholder fristen slik at vi raskt kan fordele brukertidene.

Vi kommer tilbake til dato for evt. brukermøte dersom det blir behov for dette.

Søknader returneres til: jannike.solbjorg@okonor.no

eller Jannike Solbjørg, Lindlandsveien 24, 4460 Moi

Styret i NorDan Hallen SA forbeholder seg retten til å prioritere leietakere til større arrangement fremfor ordinære treninger.

Det er stor pågang av søkere til brukertidene. Styret oppfordrer derfor brukere som ikke benytter tildelt tid å gi beskjed slik at andre kan få brukertid.

Vennlig hilsen For styret i NorDan Hallen SA

Jannike Solbjørg Utleieansvarlig

Tips ein ven Skriv ut