010

Reparasjon av skiløypa i gang

Snø i Sætra

011

Etter at kommunen tok ut store mengder tømmer tidligere i høst, ble deler av lysløypa benyttet til å frakte ut tømmer. Dette førte som ventet til en del hjulspor og andre ødeleggelser i løypetraseen. I disse dager pågår arbeid med å rette opp dette, slik at traseen kan være klar til vintersesongen.

Men allerede i dag kom den første snøen, og det haster dermed å få arbeidet ferdig.

 

John Skåland