Forside smittevernveileder

Mattilsynet

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

For å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2), som gir sykdommen covid-19, stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt.
I veilederen gir myndighetene råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet, for å bidra til at:

 

  •  dine arbeidstakere holder seg friske
  •  du opprettholder matproduksjonen
  •  maten du produserer er trygg

 

Smittevernveileder for produsenter av frukt bær og grønnsaker.pdf