Slutter etter 40 år som lærer i Lund

Gudveig Hjelmsø Moen hadde torsdag 22/6 sin siste arbeidsdag som lærer ved Nygård skole. Dette ble behørig markert på skolen etter at elevene hadde tatt sin velfortjente sommerferie.

Ordfører Kjell Erfjord la i sin tale vekt på Gudveig’s flotte kvaliteter både som lærer/pedagog, kollega, politiker og samfunnsengasjert innbygger i Lund kommune. Hun vil bli husket for hennes gode smil, vennlige tone og faglige dyktighet. Selv etter at hun nå går over i pensjonistenes rekker, skal hun videreføre sitt engasjement i forhold til Høgskolen i Agder. Det igangsatte forskingsarbeidet handler om gode læringsmetoder i undervisningen.

Ordføreren overrakte ei gullklokke til Gudveig for hennes store innsats i skoleverket i Lund kommune.

Oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek gav også i sin tale uttrykk for den takknemlighet som mange føler i forhold til hennes innsats i skolen. Gaven fra ok-etaten var noen skjønnlitterære verk ; både internasjonale og lokale. Mange hadde problemer med å forstå at Egil kunne finne bøker som Gudveig ikke hadde lest. Det hadde han faktisk klart !

Rektor Karl Georg Weld brukte betegnelsen ”en rektors drøm” om Gudveig. Dette gjorde han med tanke på hennes faglige dyktighet, selvstendighet, raushet og det at hun i alle sammenhenger har vært villig til å påta seg ansvar. Rektor fremhevet også at det har vært et privilegium for elevene å ha henne som lærer og at hun har vært en flott ambassadør både for skolen og Lund kommune.

Ordfører Kjell Erfjord og Gudveig Hjelmsø Moen
Foto: Svein Tore Åtland

Til slutt takket Gudveig for fine år i Lund kommune. Hun var helt sikker på at hun ville savne både kollegaer og elever, men hun ville absolutt ikke savne friminutt-vaktene i regnvær ! Hennes gave til skolen var et flott maleri. Dette var malt av alle lærerne på skolen i forrige uke.

Velferdskomiteen hadde stelt i stand et fantastisk flott ”fest-program”. Det var overraskelser hele tiden med sang, ulike programinnslag, god mat og overraskende gaver på løpende bånd.

Alle ble både overrasket og rørt da to av Gudveig’s ”avgangselever” troppet opp med blomster og tale til jubilanten.

Gudveig la ikke skjul på at hun var lite interessert i data. Hun ble likevel glad for MP3-spilleren hun fikk av kollegaene ; ferdig programmert med nye språk hun kunne tenke seg å lære (spansk, portugisisk og gresk). Om nødvendig ville hun spørre barnebarna om hjelp med det tekniske.

Takk Gudveig for tjenesten og innsatsen !

22/6-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut