For å få utbetalt skuddpremie må dyret vises i sin helhet til PNM- kontoret på rådhuset. For kråker og skjærer trengs bare føtter.

Rødrev- 1000 kr

Mår- 700 kr

Kråker/skjærer- 50 kr (min. 10 par føtter)