Skolene i Lund bytter hovedserver

Som et resultat av dette får skolene nye E-post adresser i samme domene som resten av kommunen.

Lærerne på ungdomsskolen, og de tre barneskolene har til nå hatt pålogging og dokumenter på en gammel server på Nygård barneskole. Kommunens 7 år gamle hovedserver har vært sprengt i flere år allerede, uten mulighet til å huse skolene i Lund. Etter gjentatte driftsforstyrrelser ble denne byttet ut tidligere i høst, og nå er kapasiteten mer enn stor nok. I høstferien ble Kiellands Minne skole og Heskestad skule flyttet til den nye serveren, og siste helga i oktober ble ungdomsskolen flyttet. Nygård barneskole er planlagt flyttet 2. helga i november.

Etter flyttingen får hver skole ny E-post adresse i kommunen. De nye adressene finner du ved å klikke på "Skole & SFO" i kolonnen til venstre, og deretter på den enkelte skolen.Tips ein ven Skriv ut