085

Innsats for Andre og kantinegruppe inviterte alle på skolen til felles måltid.

Skolelunsj på Lund Ungdomsskole

Onsdag 5.oktober inviterte valgfagsgruppa "Innsats for andre" og Kantinegruppa til skolelunsj for alle elevene og ansatte på Lund ungdomsskole. Her var det flott dans av 9.klasse og nydelig servering av mat. Elevene og ansatte hadde det hyggelig med skolelunsj og praten gikk livlig rundt bordene. Det er viktig at elevene blir kjent med hverandre, at de ansatte er med og at de gjør positive ting sammen. Tusen takk til elevene og lærerne ved Lund ungdomsskole som lager miljøskapende tiltak på skolen for alle. 

 Lise Moen