skog

Skogkultur i Lund

Skogkultur gjennom planting og ungskogpleie er viktige tiltak for å øke produksjon og verdiskaping på skogarealer.

Akkurat nå får skogeiere i flere kommuner tilbud om gratis rettleiing i skogkultur for å hjelpe de med god og effektiv drift av skogen og for å sørge for at det blir tatt godt vare på skogen for framtida.

  Her PDF document ODT document  finner du mer informasjon.