Lindland brannøvelse okt

1. desember er Røykvarslerdagen

Skift batteri i røykvarsler i dag

I dag, 1. desember er røykvarslerdag. Det er viktig å huske på å skifte batteri i husets røykvarslere minst en gang pr år. Husk å teste at de fungerer.

Det er også lurt å være oppmerksom på at uoppmerksom bruk av komfyr er en vanlig brannårsak. Lag heller ikke mat på komfyren når du er trøtt eller påvirket av alkohol.

Pass også på at det er frie rømmingsveier fra alle soverom og oppholdsrom.

Sørg for at du har tilstrekkelig slokkeutstyr som du kan betjene. Tenk gjerne gjennom hva du skal gjøre dersom det skulle oppstå brann i boligen din.

Desember er en måned hvor det tennes mange lys og hvor det er økt bruk av åpen ild. Hjelp oss i brannvesenet å hindre at det skjer branner i boliger og hus i Lund.

Med ønske til alle innbyggerne i kommunen om en fin og trygg førjulstid!

Lund brannvesen

John Skåland