Skateparken åpnet

Tirsdag 5. juni ble skateparken ved Lund ungdomsskole offisielt åpnet. Initiativet til dette prosjektet kom i sin tid fra Elevrådet. Ordfører Kjell Erfjord og rektor Olav Hafstad tok i neste omgang med seg to elever (Oscar og Aleksander) på en befaring til liknende anlegg på Jæren.

Men det har nå blitt mer enn en skatebane. Det er i tillegg laget en stor asfaltert flerbruksflate, og det er også bygget en flott steinmur som avgrenser området og som dessuten kan benyttes som sitteplass/tribune. Flerbruksflaten har kostet 550.000 kroner. Av dette forventes ca. 340.000 kr. i spillemidler. Det lokale bankrådet i SR-bank Lund har bidratt med 235.000 kroner til selve skateparken. Resten betales av Lund kommune.

Leder i Bankrådet Kjell Andreas Heskestad takket for ungdommenes engasjement i saken og overrakte 6 skateboard til Elevrådet.

6/6-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut