Sjukeheimen og heimetjenesten fungerer - tross problemer

Kommunen er delt grunnet flommen, og dette gir problemer for tjenestene. Også NAV Lund og helsestasjonen berørt.

Flommen har ført til at både brukere av heimetjenestene, og ansatte, berøres. Brukerne i Heskestadbygda kan ikke nås som følge av at E39 er stengt. Brukerne i Hovsherad rammes også av stengt veg. Det samme gjelder for ansatte som ikke kan komme på jobb. Dette gjelder både ansatte på heimetjenesten og sjukeheimen.

Heldigvis har vi særdeles dyktige, ansvarlige og kreative ansatte. Når en sjukeheimsavdeling hadde for få ansatte som nådde på jobb, stilte heimetjenestens folk opp - fordi de ikke kom ut til endel av sine brukere. Ansatte som bor på Heskestad og Hovsherad følger opp med heimetjenester til "sine naboer". Litt av et puslespill, med andre ord.

Etter at problemene økte på fra lørdag ettermiddag, har de ansatte løst utfordringene flommen og vegstengninger skaper, slik at driften er forsvarlig. TAKK TIL DE ANSATTE!

Som om ikke det var nok gikk strømmen rundt midnatt. Dette førte til at trygghetsalarmene gikk ut av funksjon fram til kl 07 søndag morgen. For de heimeboende brukerne som ennå ikke har fått strømmen igjen, fungerer heller ikke trygghetsalarmen. Vi håper Dalane energi snart får igang oversvømte trafostasjoner.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle de pårørende som har stilt opp for sine i den særdeles vanskelige situasjonen vi alle er i. Kontakten mellom heimetjenesten og flere pårørende har vært god, og ansatte og pårørende har samarbeidet om gode løsninger.

NAV Lund og helsestasjonen fikk natt til søndag 40-50 cm vatn inn i alle kontorer. Dokumenter og utstyr blei sikra så langt som mulig i natt. Vi arbeider med nødløsninger for driften fra mandag, og håper på forståelse fra brukerne på den situasjonen vi er i.

Trond A Skjæveland, kommunalsjef