Rådmann og ordfører

Siv Kristin Egenes ansatt som rådmann i Lund

Gammel og ny rådmann
Ny rådmann Siv Kristin Egenes til venstre, og avtroppende rådmann Ståle Manneråk Kongsvik t.h.

Lund kommunestyre vedtok enstemmig i møte den 14 juni 2018 å ansette Siv Kristin Egenes stillingen som rådmann i Lund kommune. Hun ble hentet inn i møtet etter at vedtaket var fattet, og fikk både applaus fra kommunestyret og blomster fra ordføreren. Hun har bekreftet at hun takker ja til stillingen, og vi ønsker Siv Kristin velkommen som rådmann i vakre Lund.

Dagens Lundrådmann, Ståle Manneråk Kongsvik, skal begynne som rådmann i Farsund kommune 01.09.18. Stillingen i Lund ble lyst ut med søknadsfrist 27.05.18. Ved fristens utløp var det kommet inn 6 søknader. Med bakgrunn i kandidatenes individuelle søknader, førstegangsintervju, gjennomførte tester, dybdeintervju og referanser, anbefalte et enstemmig intervjuutvalg i møte 07.06.18 Siv Kristin Egenes som kandidat til stillingen som ny rådmann i Lund kommune.

Egenes er 56 år, fra Kvinesdal, og er daglig leder i Kristiansen & Selmer – Olsen Sivilarkitekter as (KSO). Hun har blant annet utdanning i offentlig administrasjon og ledelse fra høgskole, og har også en bachelorgrad i ledelse fra BI. Hun har tidligere blant annet arbeidet som banksjef i Sparebank 1 avdeling Flekkefjord og Lund, avdelingsleder Kvinesdal Sparebank og næringskonsulent i Kvinesdal kommune. Hun har hatt en rekke styreverv, blant annet i Flekkefjord og omegn industriforening, Lister næringsforum og Lund Næringsutvikling.

Utvalget har lagt vekt på å rekruttere en rådmann med strategiske evner, god økonomiforståelse, god kjennskap til kommunal sektor, og vilje til å lede Lund kommune på en god og fremtidsrettet måte. Egenes virker svært motivert, har vist stor arbeidskapasitet, og er svært interessert i å videreutvikle Lund kommune for morgendagens muligheter og utfordringer. Egenes har vist evne til raskt å tilegne seg ny kompetanse, og sette seg inn nye oppgaver. Egenes vurderes som en tydelig, strukturert, resultatorientert og arbeidsom leder, som evner å iverksette politiske vedtak. Egenes har et bredt samfunnsperspektiv og er opptatt av kommunens næringspolitiske muligheter.

Både administrasjonsutvalgt, formannskap og kommunestyre gikk enstemmig inn for Egenes.

På øverste bilde, på kommunestyremøtet den 14 juni,  sees fra venstre: Formannskapssekretær Eva Alver Gursli, ordfører Olav Hafstad (Ap), påtroppende rådmann Siv Kristin Egenes, avtroppende rådmann Ståle Manneråk Kongsvik og kommunestyrerepresentant Ragnhild Kjørmo ( Frp).

Tips ein ven Skriv ut