Siste møte i formannskapet

Lund formannskap hadde onsdag 10. oktober sitt siste møte i denne valgperioden

Det var også det siste formannskapsmøtet som ble ledet av ordfører Kjell Erfjord. Etter at sakene var behandlet takket ordføreren for det gode samarbeidet i perioden og ønsket lykke til videre. Kjell Erfjord og Henning Medby går nå ut av formannskapet. Olav Hafstad, Magnhild Eia og Ragnhild Kjørmo fortsetter. Nye medlemmer i formannskapet blir Pål Ravndal og Jostein Østrem.

10/10-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut