Siste kommunestyre i perioden 2007-2011

Siste kommunestyre i denne perioden

Torsdag 22.09.2011 ledet ordfører Olav Hafstad det siste kommunestyret i denne 4-årsperioden. I begynnelsen av møtet delte han ut beviset på at Lundheim Folkehøgskole var blitt sertifisert som Miljøfyrtårn – den eneste i Lund kommune. I neste kommunestyremøte 20. oktober konstituerer det nye kommunestyret seg med Pål Ravndal som ordfører – dersom inngåtte avtaler holder.
kommunestyre 2007-2011
Siste kommunestyre i perioden 2007-2011
Siste kommunestyre i perioden 2007-2011
Siste kommunestyre i perioden 2007-2011
Miljøfyrtårn - Lundheim Folkehøgskole
Miljøfyrtårn - Lundheim Folkehøgskole
Administrasjonen vil takke Olav for godt samarbeid og 4 fine år sammen, og vi ønsker Pål velkommen på rådhuset når den tid kommer.Moi, 27.09.2011

Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut