Illustrasjon Timrevik

Sentrumsutvikling - Timrevik

Slik kan det bli seende ut i Timrevik i fremtiden

Prosjektgruppen som arbeider med sentrumsutvikling på Moi har fått hjelp av arkitektene i AsplanViak til å lage en illustrasjon av en mulig fornyelse av området ved Timrevik. Det er flere slike illustrasjoner av andre områder i sentrum under arbeid. Alle som er interessert vil få anledning til å påvirke og si sin mening om disse forslagene.