200 kr

Eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2019 er her
Vigsel Lund 20

Historisk dag i Lund 20. mars 2018 – borgerlig vigsel på rådhuset

Tirsdag 20. mars 2018  ble en historisk dag i Lund. For første gang ble det gjennomført borgerlig vigsel på rådhuset. Kommunene overtok som kjent vigs...
200 kr

Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2018 ligger ute til offentlig ettersyn 01.03.18 - 22.03.18 i resepsjonen på rådhuset og her:  

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen vil si folkevalgte organer og rådmannens stab. Rådmannens stab er en intern serviceenhet som utfører følgende tjenester.