Sanering av vann- og avløpsledninger langs Hauklandsveien

Det har i lengre tid vært en kjent sak at vann- og avløpsnettet langs Hauklandsveien har vært i dårlig forfatning. Noe som har vist igjen ved at en ved flere anledninger har hatt vannlekkasjer langs dette strekket.

På grunn av dette skal Lund kommune nå i gang med å sanere ledningsnettet fra Gilje Door AS og frem til krysset ved Solvangveien.

Arbeidene har vært ute på anbud og entreprenørfirmaet Lindland Maskin AS er tildelt kontrakten. De har tenkt å starte opp graverarbeidene i uke 15 – like over påske.

Anlegget er planlagt ferdig innen 30.11.2015.

 

I anleggsperioden kan vannet bli stengt i perioder uten eller på kort varsel. I tillegg kan det også i perioder bli en del brunt vann og luft i ledningene.

 

Første stenging av vannet blir Tirsdag 7.4.2015 fra kl. 09.00 og utover dagen.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Martin Skulevold (tlf. 99 64 07 50).

 

PNM-Etaten